4 מסננים חיצונים 25/50 מיקרון

100

4 מסננים חיצונים 25/50 מיקרון תוצלסינון חול חלודה ומוצקים

דברו איתנו - לכניסה לחניה