בית מסנן חיצוני לספיקות גבוהות – דגם BB

690

בית מסנן חיצוני לספיקות גבוהות -דגם BB
מיועד להתקנה בכניסה הראשית לבית
מסלק -חול בוץ חלודה וגופים זרים

דברו איתנו - לכניסה לחניה